Kjell Johansen Revisjon ANS
Johansen revisjon mjjj4.jpg

.

           

 

Et pålitelig revisjonselskap lokalisert på sørlandet.

Siden starten i 1995 har Kjell Johansen Revisjon ANS levert revisjons- og konsulenttjenester i hele sørlandsregionen.

Kjell Johansen Revisjon ANS er et revisjonsfirma beliggende i Arendal. Selskapet startet opp
i 1995 som en videreføring revisor Kjell Johansens enkeltpersonforetak.

Vår kundeportefølje består hovedsakelig av små og mellomstore selskaper i Aust-Agder.
Selskapet eies og drives av Preben og Tom Johansen.

Vi tar personvern på alvor. Vi følger Revisorforeningens bransjenorm for GDPR.
Vår personvernerklæring finner dere her.

 

Kontakt

➤ Adresse

Strømsbuveien 61
4836, Arendal

☎ Kontakt

post@johansenrevisjon.no
37 08 88 40

 

Tjenesteområder


Revisjon

Vi har lang erfaring innen revisjon og oppfølging av små og mellomstore foretak innenfor et bredt spekter av bransjer. Vi foretar I stor grad revisjon for aksjeselskap, men vi reviderer også øvrige typer foretaksformer. Revisjonsarbeidet vårt dreier seg i all hovedsak om årsoppgjørsrevisjon av finansregnskap, men vi utfører også revisjon og bekreftelser av andre typer regnskaper, som for eksempel prosjektregnskap, perioderegnskap og enkeltstående regnskapsoppstillinger.


Skatte- og avgiftsrådgivning

Vi bistår med rådgivning knyttet til selskapsskatter, selskapsavgifter og personlige skatte- og avgiftsmessige forhold, herunder utfordringer knyttet til generasjonsskifter. Videre kan vi yte bistand knyttet til merverdiavgiftskompensasjon for barnehager, idrettslag, frivillige organisasjoner mv.


Omdannelse av virksomheter:

Det kan være hensiktsmessig å omdanne foretak fra en selskapsform til en annen. Vi tilbyr rådgivning og bistand i forbindelse med denne type omdannelser, nødvendige revisorbekreftelser og teknisk utarbeidelse av nødvendige dokumenter knyttet til slike omdannelser.


Årsoppgjørsbistand

Vi bistår med teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer.


Etablering av virksomheter

Rådgivning i forbindelse med nyetablering av virksomheter, er også noe vi kan bistå med. Dette innebærer blant annet hvilken foretaksform man kan og bør velge.


Fusjon/fisjon

Restruktureringer, konserndannelser, fusjon, fisjon av aksjeselskaper og eventuelt etablering av holdingstrukturer, bistår vi også med.